Dlaczego właśnie zawory zaciskowe AKO?

Zyskuj dzięki ofercie wiodącego producenta na świecie

Obszary zagrożone wybuchem

Obszary zagrożone wybuchem w instalacjach przemysłowych definiuje rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy i dzieli je na trzy różne strefy (0/20, 1/21 i 2/22). Celem podziału na strefy jest określenie danego stopnia zagrożenia, by móc zastosować odpowiednie środki ochrony przeciwwybuchowej. Oprócz środków organizacyjnych również zainstalowane komponenty instalacji, takie jak na przykład zawory, muszą spełniać określone wymagania i być dopuszczone do użytku w danej strefie.

Zawory zaciskowe AKO w wersji ATEX do zastosowań w strefach EX

Poszczególne strefy Ex definiuje się ze względu na rodzaj atmosfery wybuchowej (gazy lub pyły), prawdopodobieństwo wystąpienia oraz czas trwania w razie wystąpienia.
Stefy dzieli się na strefy 0, 1 i 2 dla mieszanin gazu/powietrza oraz na strefy 20,21 i 22 dla mieszanin pyłu/powietrza.

W zależności od zdefiniowanego typu strefy należy zastosować specjalne środki w otoczeniu (przestrzeniach itp.) oraz w obrębie instalacji (przewodów rurowych, zaworów i jednostek sterujących , itp.).

Strefa Ex 0:
W tej strefie grożące wybuchem mieszaniny gazu/powietrza mogą występować stale lub często przez długie okresy.

Strefa Ex 1:
W tej strefie grożące wybuchem mieszaniny gazu/powietrza mogą występować czasami w trakcie normalnego działania.

Strefa Ex 2:
W tej strefie w trakcie normalnego działania nie występują żadne grożące wybuchem mieszaniny gazu/powietrza. W tej strefie należy jednak liczyć się w wyjątkowych sytuacjach w określonych warunkach z krótkotrwałym pojawieniem się atmosfery grożącej wybuchem.

Strefa Ex 20:
W tej strefie mogą występować grożące wybuchem obłoki pyłu/powietrza przez długie okresy.

Strefa Ex 21:
W tej strefie w trakcie normalnego działania mogą występować czasami grożące wybuchem obłoki pyłu/powietrza.

Strefa Ex 22:
W tej strefie w trakcie normalnego działania nie występują grożące wybuchem obłoki pyłu/powietrza – a wyjątkowych bardzo rzadkich sytuacjach utrzymują się przez krótki okres.

Oprócz wspomnianych już środków organizacyjnych, jak szkolenie pracowników i oznaczenie przestrzeni zagrożonych wybuchem, muszą zostać zastosowane specjalne środki w instalacji lub w przestrzeniach, aby zapobiec wystąpieniu eksplozji lub zminimalizować niebezpieczeństwo eksplozji. Tyczy się to również szeregu zainstalowanych zaworów najprzeróżniejszego typu. Te – aby wolno było jest zainstalować w strefie zagrożonej wybuchem – muszą być skonstruowane i działać zgodnie z dyrektywą ATEX.

Strefa Ex obejmuje nie tylko media, które ze względu na swój skład mogą spowodować wybuch – np. substancje chemiczne lub gazy, lecz obejmuje także obróbkę ogromnej liczby zazwyczaj nieszkodliwych mediów, które w pewnych warunkach mogą jednak spowodować wystąpienie atmosfery wybuchowej. Np. gdy podczas transportu lub obróbki tych właściwie bezproblematycznych substancji, powstają przy okazji pyły, pary lub gazy, które w połączeniu z tlenem lub powietrzem tworzą wybuchową mieszaninę.

Zawory zaciskowe można skonfigurować do zastosowań w obszarach zagrożonych wybuchem

Oczywiście również zawory zaciskowe stosowane w instalacjach w obszarach zagrożonych wybuchem podlegają pod przepisy dyrektywy ATEX (2014/34/UE). Zawory zaciskowe AKO, które instaluje się w tych strefach, są skonfigurowane tak, by odprowadzały w bezpieczny sposób ładunki elektryczne powstające na skutek tarcia lub innych czynników i zapobiegały wyładowaniom iskrowym w obrębie atmosfery grożącej wybuchem.

Zawory zaciskowe do stref Ex wyposaża się ponadto w specjalne pierścienie, które są przewodzące elektrycznie, aby zapobiec eksplozji również we wnętrzu systemu przewodów rurowych.
Zawory zaciskowe z ochroną przeciwwybuchową, podobnie jak tradycyjne zawory zaciskowe, mają budowę modułową i można je skonfigurować odpowiednio do wymagań instalacji oraz danego medium. W naszej ofercie można znaleźć szeroki wybór średnic znamionowych, opcji przyłączy, materiałów obudowy i przyłączy oraz różnych przewodzących rodzajów materiałów. Chętnie doradzimy Państwu odnośnie doboru optymalnego zaworu zaciskowego.

Wiodący na świecie producent

39lat działalności rodzinnego przedsiębiorstwa

600nowych klientów rocznie

20.000klientów na świecie

Wyjątkowa szybkość dostaw

< 0,2 %reklamacji

> 99 %zadowolonych klientów

30dystrybutorów na świecie

Największy wybór produktów

10.000wariantów zaworów zaciskowych

2.500wariantów dostępnych na magazynie

100.000sprzedanych jednostek rocznie

Szeroki zakres usług serwisowych

80formatów CAD

32filmów montażowych i animacji

16wersji językowych dokumentacji