Dlaczego właśnie zawory zaciskowe AKO?

Zyskuj dzięki ofercie wiodącego producenta na świecie

Uzdatnianie wody i oczyszczalnie ścieków

Oczyszczalnie ścieków mają za zadanie oczyszczać ścieki komunalne z wykorzystaniem metod biologicznych, chemicznych i mechanicznych. Po oczyszczeniu ścieków trafiają one albo z powrotem do obiegu albo do rzek, strumieni lub jezior. Odcinkami transportu ścieków i zawiesin w obrębie poszczególnych stopni oczyszczania sterują zawory, klapy i zasuwy.

Zawory zaciskowe AKO i zasuwy płaskie regulują przepływ różnych mediów w oczyszczalniach

Nowoczesne oczyszczalnie pracują zgodnie z zasadą oczyszczania trójstopniowego. Uzdatniane ścieki przechodzą przez trzy stopnie oczyszczania, w których zawory odpowiadają za sterowanie transportem.

Wstępne oczyszczanie mechaniczne
Podczas wstępnego oczyszczania mechanicznego wyłapywane i oddzielane są duże cząstki zanieczyszczeń, aby te nie zatykały pomp w oczyszczalni. W kolejnych zbiornikach (osadniku piasku i osadniku wstępnym) wyłapywane są dalsze zanieczyszczenia na dnie (np. cząstki piasku lub drobne kamienie) oraz na powierzchni (np. oleje lub smary).

Stopień biologiczny
W tym stopniu do ścieków wprowadzane są mikroorganizmy (bakterie i drożdże), które przy ciągłym dopływie powietrza rozkładają zanieczyszczenia biologiczne.

Oczyszczanie chemiczne
W trzecim stopniu oczyszczania oczyszczalnie ścieków posługują się reakcjami chemicznymi takimi jak utlenianie i wytrącanie, aby usunąć ze ścieków przede wszystkim fosfor. Ten stopień jest ważny, aby zapobiec gromadzeniu się składników odżywczych w wodzie.

Transport odprowadzający powstałych osadów ściekowych jest regulowany za pomocą najprzeróżniejszych typów zaworów. Osady są transportowane do samodzielnie zaprojektowanych wież gnilnych lub zbiorników gnilnych, w których w warunkach beztlenowych następuje rozkład do postaci osadów gnilnych i gazu gnilnego.

Zawory zaciskowe i zasuwy płaskie stosuje się w różnych procesach w uzdatnianiu wody

Zawory zaciskowe są stosowane w oczyszczalniach i uzdatnianiu ścieków wszędzie tam, gdzie wymagana jest regulacja transportu ścieków, szlamów oraz środków chemicznych lub biologicznych.
Oprócz zaworów zaciskowych, w regulacji przepływu ścieków stosuje się różne typy zasuw (np. jednostronnie uszczelniające zasuwy płytowe lub dwustronnie uszczelniające zasuwy nożowe).

Zawory zaciskowe i zasuwy płaskie można skonfigurować indywidualnie do zastosowań w oczyszczalniach ścieków. Z odpornymi na ścieranie pierścieniami (w zaworach zaciskowych) lub odpowiednimi szczeliwami dławnicowymi i uszczelnieniami miękkimi (w zasuwach płaskich) oba typy zaworów można bez problemów stosować w uzdatnianiu ścieków.

Również w obróbce oddzielonych w poszczególnych procesach zanieczyszczeń można stosować oba typy zaworów jako zawór regulacyjny w procesie transportu. Poczynając od transportu osadów ściekowych w wieżach gnilnych lub transportu odprowadzającego osady gnilne i gazy gnilne z wież gnilnych – zawory zaciskowe i zasuwy regulują przepływ występujących mediów w bezpieczny i niezawodny sposób.

Wiodący na świecie producent

39lat działalności rodzinnego przedsiębiorstwa

600nowych klientów rocznie

20.000klientów na świecie

Wyjątkowa szybkość dostaw

< 0,2 %reklamacji

> 99 %zadowolonych klientów

30dystrybutorów na świecie

Największy wybór produktów

10.000wariantów zaworów zaciskowych

2.500wariantów dostępnych na magazynie

100.000sprzedanych jednostek rocznie

Szeroki zakres usług serwisowych

80formatów CAD

32filmów montażowych i animacji

16wersji językowych dokumentacji