Wybierz spośród następujących języków

Dlaczego właśnie zawory zaciskowe AKO?

Zyskuj dzięki ofercie wiodącego producenta na świecie

Uzdatnianie wody i oczyszczalnie ścieków

Oczyszczalnie ścieków mają za zadanie oczyszczać ścieki komunalne z wykorzystaniem metod biologicznych, chemicznych i mechanicznych. Po oczyszczeniu ścieków trafiają one albo z powrotem do obiegu albo do rzek, strumieni lub jezior. Odcinkami transportu ścieków i zawiesin w obrębie poszczególnych stopni oczyszczania sterują zawory, klapy i zasuwy.

Zawory zaciskowe AKO i zasuwy płaskie regulują przepływ różnych mediów w oczyszczalniach

Nowoczesne oczyszczalnie pracują zgodnie z zasadą oczyszczania trójstopniowego. Uzdatniane ścieki przechodzą przez trzy stopnie oczyszczania, w których zawory odpowiadają za sterowanie transportem.

Wstępne oczyszczanie mechaniczne
Podczas wstępnego oczyszczania mechanicznego wyłapywane i oddzielane są duże cząstki zanieczyszczeń, aby te nie zatykały pomp w oczyszczalni. W kolejnych zbiornikach (osadniku piasku i osadniku wstępnym) wyłapywane są dalsze zanieczyszczenia na dnie (np. cząstki piasku lub drobne kamienie) oraz na powierzchni (np. oleje lub smary).

Stopień biologiczny
W tym stopniu do ścieków wprowadzane są mikroorganizmy (bakterie i drożdże), które przy ciągłym dopływie powietrza rozkładają zanieczyszczenia biologiczne.

Oczyszczanie chemiczne
W trzecim stopniu oczyszczania oczyszczalnie ścieków posługują się reakcjami chemicznymi takimi jak utlenianie i wytrącanie, aby usunąć ze ścieków przede wszystkim fosfor. Ten stopień jest ważny, aby zapobiec gromadzeniu się składników odżywczych w wodzie.

Transport odprowadzający powstałych osadów ściekowych jest regulowany za pomocą najprzeróżniejszych typów zaworów. Osady są transportowane do samodzielnie zaprojektowanych wież gnilnych lub zbiorników gnilnych, w których w warunkach beztlenowych następuje rozkład do postaci osadów gnilnych i gazu gnilnego.

Zawory zaciskowe i zasuwy płaskie stosuje się w różnych procesach w uzdatnianiu wody

Zawory zaciskowe są stosowane w oczyszczalniach i uzdatnianiu ścieków wszędzie tam, gdzie wymagana jest regulacja transportu ścieków, szlamów oraz środków chemicznych lub biologicznych.
Oprócz zaworów zaciskowych, w regulacji przepływu ścieków stosuje się różne typy zasuw (np. jednostronnie uszczelniające zasuwy płytowe lub dwustronnie uszczelniające zasuwy nożowe).

Zawory zaciskowe i zasuwy płaskie można skonfigurować indywidualnie do zastosowań w oczyszczalniach ścieków. Z odpornymi na ścieranie pierścieniami (w zaworach zaciskowych) lub odpowiednimi szczeliwami dławnicowymi i uszczelnieniami miękkimi (w zasuwach płaskich) oba typy zaworów można bez problemów stosować w uzdatnianiu ścieków.

Również w obróbce oddzielonych w poszczególnych procesach zanieczyszczeń można stosować oba typy zaworów jako zawór regulacyjny w procesie transportu. Poczynając od transportu osadów ściekowych w wieżach gnilnych lub transportu odprowadzającego osady gnilne i gazy gnilne z wież gnilnych – zawory zaciskowe i zasuwy regulują przepływ występujących mediów w bezpieczny i niezawodny sposób.

Wiodący na świecie producent

39lat działalności rodzinnego przedsiębiorstwa

600nowych klientów rocznie

20.000klientów na świecie

Wyjątkowa szybkość dostaw

< 0,2 %reklamacji

> 99 %zadowolonych klientów

30dystrybutorów na świecie

Największy wybór produktów

10.000wariantów zaworów zaciskowych

2.500wariantów dostępnych na magazynie

100.000sprzedanych jednostek rocznie

Szeroki zakres usług serwisowych

80formatów CAD

32filmów montażowych i animacji

16wersji językowych dokumentacji

AKO Inventory and Company Holidays 2023:

Due to our inventory & company holidays, there will be no shipment from 19th of December 2023 to 1st of January 2024.
Incoming orders as of 23rd of December will be processed only from 2nd January 2024.