Wybierz spośród następujących języków

Dlaczego właśnie zawory zaciskowe AKO?

Zyskuj dzięki ofercie wiodącego producenta na świecie

Przemysłowy proces druku 3D i tworzenia konturów

W druku 3D w środowisku przemysłowym przygotowane uprzednio cyfrowe dane CAD są drukowane trójwymiarowo. Używa się do tego różnych materiałów, które za pomocą ramienia robota z podłączoną dyszą są nanoszone warstwami. W ten sposób warstwa po warstwie powstaje żądany kształt lub zaprojektowany produkt. Dzięki tej technologii firmy mogą wytwarzać taniej produkty o złożonych kształtach lub prototypy.
Przepływ najprzeróżniejszych materiałów (np. granulatów a także gazów osłonowych) regulują różne zawory.

Zawory zaciskowe stosuje się w drukarkach 3D i tworzeniu konturów

Nie można porównywać przemysłowego druku 3D z już dostępnymi rozwiązaniami do druku trójwymiarowego w warunkach domowych. Do przemysłowego druku 3D są potrzebne dużo bardziej złożone instalacje, które stawiają szczególne wymagania również zainstalowanym zaworom. Przemysł korzysta z najprzeróżniejszych metod druku 3D wykorzystując jego szeroką paletę możliwości zastosowania.

Dzięki rozwijającemu się szybkiemu prototypowaniu, coraz więcej przedsiębiorstw jest w stanie wytwarzać prototypy, serie zerowe oraz złożone konstrukcje specjalne taniej i szybciej nich dotychczas. Również produkcja małych serii i części zamiennych staje się dzięki temu efektywniejsza, lepiej dostosowana do potrzeb i elastyczniejsza. Niebagatelne znaczenie ma tu fakt, że w przypadku druku 3D nie jest konieczne przygotowanie form wtryskowych, czy też zmiana form odlewniczych – co stanowi znaczącą część całkowitego kosztu produkcji.
Ponadto druk 3D daje możliwość tworzenia złożonych kształtów (np. z podcięciami lub zintegrowanymi kanałami i pustymi przestrzeniami), których wykonanie nie było możliwe przy użyciu dotychczasowych metod produkcji.

Zawory zaciskowe w drukarkach 3D

Jak już opisano we wstępie, drukarki 3D potrafią dziś tworzyć elementy o złożonych kształtach z różnych materiałów.
W przypadku niektórych metod druku finalny produkt powstaje poprzez całopowierzchniowe nakładanie warstw. Użyty do stabilizacji materiał po utwardzeniu zostaje odessany lub wydmuchany. Usuwanie nadmiaru materiału jest w niektórych drukarkach 3D realizowane przy użyciu zaworów zaciskowych AKO.

Zawory zaciskowe w tworzeniu konturów

Szczególny rodzaj druku 3D stanowi tworzenie konturów. Tę metodę stosuje się przeważnie w branży budowlanej do wspomaganej komputerowo budowy np. całych budynków.

W porównaniu do już wspomnianego sposobu działania – tylko nieco w większej skali – kontury zaprojektowanego uprzednio cyfrowo budynku są nanoszone warstwa po warstwie przy użyciu sterowanej komputerowo dyszy. Zawory zaciskowe AKO Armaturen regulują podczas procesu między innymi dopływ i dozowanie specjalnego betonu, który jest nanoszony przez dysze. Dzięki wytrzymałemu i antyabrazyjnemu wewnętrznemu pierścieniowi zaworów zaciskowych, również w przypadku mocno abrazyjnych i powodujących zużycie materiałów budowlanych, można zapewnić długą żywotność zaworu. Kolejną zaleta zaworów zaciskowych w tworzeniu konturów, jest bezzatorowa konstrukcja zaworu. Dzięki gładkiej wewnętrznej stronie pierścienia zaworu i występującej zmianie powierzchni wywoływanej przez mechanizm otwierający i zamykający, osady i narosty są usuwane i odtransportowywane z zaworu natychmiast.

Analizy przypadków / przykłady zastosowania zaworów zaciskowych w druku 3D

Druk 3D z użyciem zaworu zaciskowego AKO

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA:Zawór zaciskowy w tworzeniu konturów - druk 3D budynków

Dowiedz się w niniejszej analizie przypadku więcej o zastosowaniu zaworów zaciskowych z serii VMP w tworzeniu konturów - druku 3D budynków.

Dowiedz się więcej o zaworach zaciskowych z serii VMP w tworzeniu konturów...

Wiodący na świecie producent

39lat działalności rodzinnego przedsiębiorstwa

600nowych klientów rocznie

20.000klientów na świecie

Wyjątkowa szybkość dostaw

< 0,2 %reklamacji

> 99 %zadowolonych klientów

30dystrybutorów na świecie

Największy wybór produktów

10.000wariantów zaworów zaciskowych

2.500wariantów dostępnych na magazynie

100.000sprzedanych jednostek rocznie

Szeroki zakres usług serwisowych

80formatów CAD

32filmów montażowych i animacji

16wersji językowych dokumentacji

AKO Inventory and Company Holidays 2023:

Due to our inventory & company holidays, there will be no shipment from 19th of December 2023 to 1st of January 2024.
Incoming orders as of 23rd of December will be processed only from 2nd January 2024.