FAQ - Pneumatyczny zawór zaciskowy

Informacje ogólne

Żywotność sterowanego pneumatycznie zaworu zaciskowego zależy w znacznej mierze od pierścienia zaworu zaciskowego. Z kolei ten jest zależny od wielu czynników i warunków roboczych, takich jak na przykład ciśnienie sterujące/zamykające, ciśnienie medium/ciśnienie robocze, temperatura robocza i medium robocze. Z tego powodu niestety nie można określić dokładnie żywotności, jednakże nasz dział sprzedaży w oparciu o wieloletnie doświadczenie jest w stanie na podstawie informacji o zakresie zastosowania, rozmiarze i wersji zaworu zaciskowego oszacować z grubsza jego żywotność. Wystarczy podać nam szczegóły na temat zastosowania, a postaramy się określić z grubsza żywotność dla danego przypadku zastosowania.

Zawór zaciskowy dzięki swojej konstrukcji charakteryzuje się niemalże całkowitym brakiem martwych stref.

Tak, jesteśmy producentem zaworów zaciskowych.

Tak, sterowany pneumatycznie zawór zaciskowy może w przypadku przerwy w dopływie powietrza pozostać zamknięty pod warunkiem zastosowania układu bezpieczeństwa.
Układ bezpieczeństwa​​​​​​​

Dostępne są typy zaworów zaciskowych z opcjonalną sygnalizacją zwrotną.

Tak, pneumatyczny zawór zaciskowy można zastosować bez środków pomocniczych przy podciśnieniu do ok 100mbar. Do zastosowań, w których występuje wyższe podciśnienie/próżnia celem kompensacji oferujemy nasze jednostki AKOVAC.

Do sterowania pneumatycznymi zaworami zaciskowymi można wykorzystać również wodę lub inne obojętne ciecze.

Należy zwrócić uwagę, by czasy zamykania i otwierania sterowanego pneumatycznie zaworu zaciskowego były możliwie jak najkrótsze, ponieważ abrazja/zużycie na pierścieniu zaworu zaciskowego zachodzi przede wszystkim podczas zamykania i otwierania. Z tego powodu idealna sytuacja to taka, gdy zawór sterujący (zawór elektromagnetyczny) jest zainstalowany bezpośrednio na zaworze zaciskowym. Dodatkowo zalecamy zainstalowanie zaworu szybkiego odpowietrzania bezpośrednio na zaworze zaciskowym. Optymalny dopływ i odpływ sprężonego powietrza powinien zostać zapewniony przez odpowiednio duże węże/przewody rurowe. Ponadto większość sterowanych pneumatycznie zaworów zaciskowych można wyposażyć na życzenie klienta w drugie dodatkowe lub większe przyłącze powietrza.

Sterowane pneumatycznie zawory zaciskowe podlegają przepisom dyrektywy w sprawie urządzeń ciśnieniowych DGRL 2014/68/UE, w zależności od średnicy znamionowej/rozmiaru zaworu podlegają pod różne kategorie, patrz zaświadczenia producenta AKO.

Stosujemy proszkową powłokę lakierniczą zgodną z przemysłowymi standardami o grubości 80µm. W zależności od typu zaworu zaciskowego są standardowo lakierowane na kolor RAL 9010 lub RAL 9006. Specjalne kolory , grubości lub wersje są możliwe na zamówienie.

Jesteśmy rodzinnym, kierowanym przez właścicieli przedsiębiorstwem, któremu jako wiodącemu producentowi na rynku nieustannie udaje się zadowolić wszystkich klientów, dostarczając szybko zawsze najlepsze i jednocześnie najbardziej ekonomiczne rozwiązania z zakresu zaworów zaciskowych. Nasze unikatowe modułowe systemy oferują absolutną różnorodność i elastyczność produktu. Ponadto stosujemy najbardziej ekonomiczne technologie podczas produkcji naszych zaworów zaciskowych, które nie tylko chronią zasoby lecz także obniżają koszty produkcji, dzięki czemu zawory zaciskowe AKO oferują najlepszy stosunek jakości do ceny oraz wyśmienitą żywotność "the best total cost of ownership".

W przypadku ulotnienia się sprężonego powietrza z obudowy, sterowany pneumatycznie zawór zaciskowy otwiera.

W przypadku sterowanych pneumatycznie zaworów zaciskowych istnieje jedynie możliwość zastosowania układu bezpieczeństwa, który zapewnia pozostanie pneumatycznego zaworu bezpieczeństwa w stanie zamkniętym w sytuacji przerwy w zasilaniu sprężonym powietrzem/prądem.

Mechaniczne zawory zaciskowe (np. seria OV) oferują także zamykane siłą sprężyny zawory z siłownikami pneumatycznymi.

Nie posiadamy jeszcze żadnych zgłoszeń od klientów na ten temat. Zasadniczo należy zwrócić uwagę podczas montażu na pozbawione naprężeń położenie montażowe.

Jako części zużywalne oferujemy pierścienie zapasowe, kołnierze i pokrywy zużywają się rzadko. Wymianę można przeprowadzić na miejscu u klienta, filmy montażowe oraz wszelkie instrukcje montażu są dostępne na naszej stronie internetowej.

Filmy AKO

Sterowany pneumatycznie zawór zaciskowy można instalować w dowolnym położeniu. Gdy przyłącze powietrza wskazuje w dół, łatwiej jest spuścić zbierającą się ewentualnie wodę kondensacyjną (ze sprężonego powietrza).

Sterowane pneumatycznie zawory zaciskowe są w przelocie przy wystarczającym ciśnieniu różnicowym "wodoszczelne" (kroploszczelne). Na życzenie klienta oferujemy wykonanie testu szczelności w przelocie wg DIN EN 12266-1 P12 prędkość wycieku A wraz z protokołem. Sterowane pneumatycznie zawory zaciskowe są z reguły hermetycznie szczelne w stosunku do przestrzeni zewnętrznej.

W procesie konsekwentnego udoskonalania naszych pneumatycznych zaworów zaciskowych oprócz funkcji na pierwszym planie znajduje się również ekonomiczność. Dzięki czemu również zużycie powietrza zostało zredukowane do minimum. W kartach danych sterowanych pneumatycznie zaworów zaciskowych jest podana objętość powietrza przy zamkniętym zaworze zaciskowym dla danej średnicy znamionowej.

Sterowanie i akcesoria

Oprócz zaworu elektromagnetycznego, który jest niezbędny do sterowania pneumatycznym zaworem zaciskowym, polecamy zastosowanie regulatora ciśnienia/regulatora z filtrem, presostatu oraz zaworu szybkiego odpowietrzania.

Akcesoria AKO są starannie dopasowane do zaworów zaciskowych. Przykładowo nasze zawory elektromagnetyczne posiadają bardzo dużą wydajność powietrzną zapewniając tym samym krótkie czasy załączania oraz długie okresy żywotności pierścieni zaworów.

AKO posiada zasadniczo w ofercie wszystkie elementy sterujące do sterowanych pneumatycznie zaworów zaciskowych, takie jak na przykład różne zawory elektromagnetyczne, presostaty, regulatory ciśnienia/regulatory z filtrem, zawory szybkiego odpowietrzania, zabezpieczenia przeciwzwrotne, dławiki, optyczne wskaźniki położenia, układy bezpieczeństwa jak również jednostki AKOVAC do pracy w warunkach próżniowych.

Konserwacja

Tak, pierścienie sterowanych pneumatycznie zaworów zaciskowych można wymienić wszystkie na miejscu bez użycia specjalnych narzędzi. Na naszej stronie internetowej w dziale "Do pobrania" udostępniliśmy instrukcje montażu oraz filmy montażowe do wszystkich typów zaworów zaciskowych.

Prosimy o skorzystanie z naszego konfiguratora w celu doboru odpowiedniego pierścienia zaworu zaciskowego.

Funkcja i technika

Pneumatyczny zawór zaciskowy otwiera dzięki bardzo dużej sprężystości powrotnej pierścienia elastomerowego oraz wykorzystaniu ciśnienia medium.

Ciśnienia zamykania sterowanych pneumatycznie zaworów zaciskowych zależą od średnic znamionowych oraz serii zaworów zaciskowych i można je znaleźć w kartach danych.

Poprzez zastosowanie większych przewodów sprężonego powietrza, zaworów elektromagnetycznych o większej przepustowości, zaworu szybkiego odpowietrzania a w razie potrzeby podwójnego przyłącza powietrza.

W przypadku przerwy w dopływie powietrza zawór zaciskowy otwiera dzięki wysokiej sprężystości powrotnej pierścienia.

Do takich przypadków należy zastosować nasze mechaniczne zawory zaciskowe z siłownikiem pneumatycznym z powrotem sprężynowym.

Zasadniczo tak. AKO nie oferuje jednakże sterowanych pneumatycznie zaworów zaciskowych w połączeniu z zaworami proporcjonalnymi jako kompletnych rozwiązań, ponieważ krzywa histerezy z powodu sprężonego powietrza nie jest powtarzalna. Do dokładnej regulacji przepływu lub położenia można zastosować ze względu na powtarzalną krzywa histerezy mechaniczne zawory zaciskowe w połączeniu z pneumatycznymi regulatorami położenia lub elektrycznymi napędami nastawczymi o właściwościach regulacyjnych.

Położenie można ustalić z wykorzystaniem tak zwanych presostatów. Nie zastępują one jednakże w 100% funkcji czujników położenia krańcowego, jak ma to miejsce w przypadku mechanicznych zaworów zaciskowych.

Tak, zawory zaciskowe w razie potrzeby można zasilać również innymi mediami niż sprężone powietrze, na przykład obojętnymi gazami lub cieczami.

Zakresy zastosowania

Polecamy skonsultować się w tej sprawie z naszym działem sprzedaży. Im więcej szczegółów dotyczących zastosowania będziemy znali, tym precyzyjniej będziemy mogli doradzić Państwu w doborze najbardziej ekonomicznego rozwiązania.

Wybrane przykłady zastosowania oraz informacje na temat zastosowania w wybranych branżach można znaleźć w rubryce zastosowania.

Ze względów konstrukcyjnych oraz właściwości elastomeru zawory zaciskowe można użytkować bez potrzeby stosowania dodatkowych środków w temperaturze do - 10°C, nasze doświadczenia potwierdzają jednakże, że szereg zaworów zaciskowych było użytkowanych również w chłodniejszych warunkach bez zakłóceń w działaniu.

Ze względów konstrukcyjnych oraz właściwości elastomeru zawory zaciskowe można użytkować w temperaturze do +130°C.

Sterowane pneumatycznie zawory zaciskowe AKO są hermetycznie szczelne oraz "wodoszczelne" (kroploszczelne) w przepływie i dlatego można jest instalować również pod wodą.

Tak, są dostępne sterowane pneumatycznie zawory zaciskowe, które stosuje się w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym a także chemicznym. Takie wersje zaworów zaciskowych są wykonane przeważnie ze stali szlachetnej lub tworzyw sztucznych dopuszczonych do użytku w przemyśle spożywczym i posiadają odpowiednie higieniczne przyłącza (tri-clamp, króciec gwintowany/gwint rury mlecznej, kołnierz higieniczny/sterylny) oraz zgodne z wymaganiami FDA pierścienie zaworu zaciskowego.

AKO posiada w swojej ofercie również zawory zaciskowe z certyfikatem EHEDG, dalsze informacje na ten temat można znaleźć pod adresem: Aseptyczne i higieniczne zawory zaciskowe

Pneumatyczne zawory zaciskowe firmy AKO w wersjach specjalnych są dopuszczone do użytku w strefach 0, 1, 21, 2, 20 oraz 22 .

Przyłącza i materiały

W zależności od serii zaworu zaciskowego można wybrać spośród różnych przyłączy kołnierzowych zgodnych z DIN EN 1092-1 PN 10/16 lub ANSI B 16.5/150lbs, przyłączy z gwintem wewnętrznym zgodnych z DIN EN ISO 228 "G" lub ANSI/ASME B1.20.1 "NPT" , przyłączy typu „tri-clamp” zgodnych z DIN 32676 szereg A i C lub DIN 11864-3 oraz DIN 11853-3, zakończeń spawanych zgodnych zDIN EN 10357 serie A oraz ASTM A554 lub przyłącza z króćcem gwintowanym zgodnym z DIN 11851 lub DIN 11864-1 oraz DIN 11853-1.

Dostępnymi materiałami obudowy, kołnierza / pokrywy są aluminium, stal szlachetna oraz różne tworzywa sztuczne.

Wiodący na świecie producent

39lat działalności rodzinnego przedsiębiorstwa

600nowych klientów rocznie

20.000klientów na świecie

Wyjątkowa szybkość dostaw

< 0,2 %reklamacji

> 99 %zadowolonych klientów

30dystrybutorów na świecie

Największy wybór produktów

10.000wariantów zaworów zaciskowych

2.500wariantów dostępnych na magazynie

100.000sprzedanych jednostek rocznie

Szeroki zakres usług serwisowych

80formatów CAD

32filmów montażowych i animacji

16wersji językowych dokumentacji