Układ bezpieczeństwa

Zamknięty pneumatyczny zawór zaciskowy w przypadku przerwy w zasilaniu sprężonym powietrzem/prądem dzięki zastosowaniu układu bezpieczeństwa pozostaje w stanie zamkniętym.

W razie przerwy w dopływie sprężonego powietrza zawór magnetyczny (elektryczny/mechaniczny) nie pozwala na otwarcie pneumatycznego zaworu zaciskowego.

W razie zaniku prądu sterowanie ręczne na zaworze magnetycznym pozwala na otwarcie lub zamknięcie zaworu zaciskowego. Użyte zawory magnetyczne są dokładnie sprawdzane pod kątem szczelności i gwarantują tym samym utrzymanie możliwie długo stabilności ciśnienia zamykającego.

Stabilność ciśnienia zamykającego, która determinuje czas, jak długo pneumatyczny zawór zaciskowy bez zasilania sprężonym powietrzem pozostaje zamknięty, zależy od objętości powietrznej oraz szczelności zaworu zaciskowego.

Układ bezpieczeństwa

Dalsze szczegóły można znaleźć na stronach poświęconych akcesoriom.