Badania i rozwój

Własna konstrukcja 3D
Własna konstrukcja 3D
Własne oprogramowanie do symulacji ciśnienia
Własne oprogramowanie do symulacji ciśnienia
Badanie zaworów pod kątem przewodności elektrycznej
Badanie zaworów pod kątem przewodności elektrycznej

AKO Armaturen & Separationstechnik GmbH opracowuje konstruuje armatury za pomocą najnowszego oprogramowania CAD oraz aplikacji do analizy i symulacji przy uwzględnieniu wszystkich obowiązujących norm dyrektyw, takich jak na przykład dyrektywa urządzeniach ciśnieniowych 97/23/WE.

Ponadto przed wdrożeniem do produkcji każda nowo skonstruowana armatura jest poddawana intensywnym badaniom testom firmowym laboratorium badawczym.

Ze względu na zapasy surowców i oszczędność energii najwyższy priorytet ma dla AKO Armaturen & Separations GmbH ekonomiczne opracowywanie i konstruowanie produktów. Moralne i etyczne zobowiązanie wobec następnych generacji i wszystkich klientów powoduje, że świadomość konieczności nieszkodliwej dla środowiska produkcji armatur przy równoczesnym zapewnieniu najwyższej jakości i bezpieczeństwa produktów, zapewniających najwyższą wygodę dla klientów, jest podstawową myślą przewodnią działania zarządu AKO Armaturen & Separationstechnik GmbH.

Dział rozwoju konstrukcji chętnie pasją stawia czoła wyzwaniom indywidualnych życzeń klientów. Nawet modyfikacje produktów standardowych, pozwalające na dostosowanie ich do konkretnych zastosowań, należą do codziennej pracy zespołu konstrukcyjnego.

Oferujemy zindywidualizowane rozwiązania pneumatycznego sterowania armatur do różnych zastosowań.

Prosimy nie wahać się i postawić nas przed nowymi wyzwaniami, gdyż tylko nowe projekty pozwolą nam zdobyć nowe doświadczenia i udokumentować nasze dotychczasowe osiągnięcia.