Transport próżniowy

W przypadku wytworzenia się próżni > -0,1bar na pneumatycznym zaworze zaciskowym AKO po stronie medium (w przewodzie rurowym), rękaw zaworu zaciskowego AKO kurczy się. Działa to niekorzystnie na przepływ produktu i żywotność rękawa zaworu zaciskowego AKO.

Zalecenia dla zaworów zaciskowych w aplikacjach próżniowych

Jeżeli poziom próżni wynosi >100mbar, musi zostać skompensowany.

Najprostszym sposobem jest zasilenie zaworu próżnią z instalacji pobranej za pomocą bajpasu.

W przypadku braku możliwości pobrania próżni z instalacji, lub gdy źródło próżni jest zbyt daleko od zaworu, zaleca się zastosowanie jednostki sterującej AKOVAC.

Jednostka sterująca AKOVAC otwiera rękaw zaworu zaciskowego lub utrzymuje go w stanie otwartym. Praca w warunkach próżniowych po stronie medium w przewodzie tłocznym (przewód rurowy) jest możliwa do -0,8bar.

Jednostka sterująca AKOVAC

AKOVAC Komfort

Wersja AKOVAC umożliwia precyzyjne ustawienie ciśnień na jednostce sterującej oddzielnie dla ciśnienia sterowania zamykaniem zaworu zaciskowego i ciśnienia sterowania regulującego poziom próżni/poziom.

Dzięki temu można oddzielnie ustawić niskie ciśnienia sterowania (1-2bar) konieczne do zamykania zaworu zaciskowego i w razie potrzeby nieco wyższe ciśnienia sterowania dla idealnego poziomu próżni/poziomu celem kompensowania próżni występującej po stronie medium.

AKOVAC Basic

Wersja AKOVAC Basic obsługuje tylko jedno ciśnienie sterowania, regulujące tym samym ciśnienie sterowania zamykaniem pneumatycznego zaworu zaciskowego i jednocześnie poziom próżni/poziom.

Zasilanie zaworów zaciskowych

Podkreślamy, że ciśnienie zasilania zaworu zaciskowego powinno być o 2-3 bar większe od ciśnienia medium. W przypadku instalacji czysto próżniowej (ssanie), bez nadciśnienia, do zredukowania/nastawienia ciśnienia zamykającego do właściwej wartości 2-3 bar, należy użyć reduktora ciśnienia.    

Działania powyższe będą miały pozytywny wpływ na żywotność rękawa zaworu zaciskowego.

AKOVAC Komfort
AKOVAC Basic

Dalsze szczegóły można znaleźć na stronach poświęconych akcesoriom.