Dlaczego właśnie zawory zaciskowe AKO?

Zyskuj dzięki ofercie wiodącego producenta na świecie

Silosy i systemy silosowe

Trudno sobie dziś wyobrazić procesy produkcji we współczesnym przemyśle i rolnictwie bez systemów magazynowania. Z jednej strony zapewniają one zapas materiałów wyjściowych i surowców do procesu produkcji, z drugiej zaś stanowią bezpieczny i pozwalający zaoszczędzić miejsce sposób magazynowania. Zawory odpowiadają w nich za kluczowe zadanie sterowania transportem podczas napełniania i odbioru materiałów z silosów.

Zawory zaciskowe AKO regulują napełnianie i odbiór z silosów

Zasada działania silosów jest zawsze taka sama: Magazynowany materiał jest transportowany – do regulacji wykorzystywany jest tu zawór – za pomocą przewodu pionowego na górny koniec silosu i tam opada na dno we wnętrzu silosu Odbiór zmagazynowanego materiału odbywa się zawsze przez otwór lub przewód rurowy wyposażony w zawór na dolnym końcu silosu.
Silosy mają zawsze na dolnym końcu kształt leja, aby zmagazynowane materiały trafiały do otworu odbiorczego. Odbiór materiału nie odbywa się tu zatem według zasady First-in-First-out. Co więcej, mieszanka na dolnym końcu leja pochodzi z różnych okresów. Powodem tego jest, że podczas odbioru na całej wysokości silosu tworzy się rodzaj leja, który transportuje materiał z góry przez wszystkie warstwy w dół. Zatem odbierany materiał stanowi przekrój ze wszystkich warstw.

Zawory zaciskowe regulują magazynowanie i odbiór najprzeróżniejszych materiałów

Zawory zaciskowe mają w silosach i systemach silosowych za zadanie regulować przepływ materiału do lub z silosu. Poczynając od odbioru z transporterów silosowych lub cystern, poprzez napełnianie silosów przez przewody pionowe, aż po precyzyjny odbiór na dolnym końcu silosu - zawory zaciskowe odpowiadają za regulację i dozowanie podczas wszystkich tych procesów.

Zawory zaciskowe mogą regulować również proces załadunku i rozładunku systemów silosowych, a więc połączenie kilku silosów.

W zależności od rodzaju medium zawory zaciskowe AKO można skonfigurować w zależności od potrzeb. W przypadku obróbki produktów spożywczych stosuje się przykładowo konfiguracje zaworów dopuszczone do użytku w przemyśle spożywczym (aż po wersje z certyfikatem EHEDG), natomiast w przypadku bardzo abrazyjnych mediów należy stosować zawory zaciskowe w specjalnej, wytrzymałej na zużycie konfiguracji.

Wiodący na świecie producent

39lat działalności rodzinnego przedsiębiorstwa

600nowych klientów rocznie

20.000klientów na świecie

Wyjątkowa szybkość dostaw

< 0,2 %reklamacji

> 99 %zadowolonych klientów

30dystrybutorów na świecie

Największy wybór produktów

10.000wariantów zaworów zaciskowych

2.500wariantów dostępnych na magazynie

100.000sprzedanych jednostek rocznie

Szeroki zakres usług serwisowych

80formatów CAD

32filmów montażowych i animacji

16wersji językowych dokumentacji