Dlaczego właśnie zawory zaciskowe AKO?

Zyskuj dzięki ofercie wiodącego producenta na świecie

Transport próżniowy

Transport próżniowy stanowi specjalny wariant techniki transportu pneumatycznego. Jak już wskazuje sama nazwa, wytworzona sztucznie próżnia w obrębie przewodów rurowych jest używana do przeciągania lub zasysania transportowanego materiału. Transport ssawny można wykorzystywać w równej mierze do transportu wszelkiego rodzaju materiałów, jaki i do opróżniania wszelkiego rodzaju zbiorników. Zawory, które mają być stosowane w transporcie próżniowym, muszą być przeznaczone do pracy w warunkach próżni.

Zawory zaciskowe AKO regulują za pomocą AKOVAC procesy w transporcie próżniowym

Próżnia w obrębie przewodów rurowych jest wytwarzana przez pompę próżniową na końcu odcinka transportu. Jest on umieszczony przeważnie w zbiorniku separatora, w którym zassane powietrze przepływa przez system filtracji i zostaje oddzielone od transportowanego materiału. Transportowany materiał zbiera się w tym zbiorniku i po usunięciu próżni z pomocą zaworów może być transportowany dalej lub poddany obróbce. Po wyłączeniu pompy próżniowej ciśnienie w obrębie przewodów rurowych i zbiornika separatora zrównuje się z powrotem z ciśnieniem otoczenia.

Aby system filtracji mógł osiągnąć swoją pełną wydajność, należy go regularnie czyścić z osadów – tak zwanych placków filtracyjnych. W tym celu filtr oczyszcza się krótkim wdmuchnięciem powietrza. Po wydmuchaniu osadów, pompa próżniowa znów może podjąć swoją pracę.

Aby w obrębie rur pod próżnią na zaworze nie doszło do niepożądanego zwężenia lub niezamierzonego całkowitego zatkania, zawory zastosowane w tym obszarze muszą być przeznaczone do pracy w warunkach próżni.

Oprócz niezawodności techniki próżniowej w opróżnianiu zbiorników, transport próżniowy niesie ze sobą szereg dalszych zalet. Odciąża np. pracowników w zakresie obciążeń fizycznych i redukuje występowanie czynników szkodliwych dla zdrowia, takich jak pylenie, czy uwalnianie substancji.

Przewody ssawne znajdują zastosowanie również poza procesami przemysłowymi. Np. w samochodowych odkurzaczach próżniowych, które często można znaleźć przy myjniach lub w toaletach próżniowych na kolei / w pociągach. Również w tych systemach zawory odpowiadają za odblokowywanie lub odcinanie przepływu w próżniowych przewodach rurowych.

Zawory zaciskowe można stosować razem z jednostkami sterującymi AKOVAC w transporcie próżniowym

Zawory zaciskowe można instalować w transporcie próżniowym w najprzeróżniejszych miejscach. Na samym początku systemu rur w celu regulacji odbioru z różnych zbiorników, takich jak beczki, kanistry, pojazdy silosowe, czy naczepy transportowe, do sterowania transportem i odcięciem w obrębie próżniowych przewodów rurowych oraz na końcu zbiornika separatora jako zawór odbiorczy.

Aby móc zastosować zawory zaciskowe w transporcie próżniowym (od > -0,1 bar), należy je wyposażyć w jednostkę sterującą, która kompensuje próżnię w przewodzie rurowym i tym samym jej przeciwdziała. Można tego dokonać również poprzez bypass, który wykorzystuje czystą próżnię procesową z pompy próżniowej i kieruje ją przez odpowietrznik zaworu elektromagnetycznego do wnętrza zaworu zaciskowego. W przypadku rezygnacji z kompensacji próżni za pomocą jednostki sterującej lub bypassu, zamontowany pierścień - z powodu podciśnienia - kurczy się i nie jest w stanie zapewnić przepływu bez zwężeń. Ponadto z powodu zwiększonego obciążenia po wewnętrznej stronie pierścienia skraca się znacznie żywotność pierścienia.

Jednostki sterujące AKOVAC Basic i AKOVAC Perfect to dwa systemy oferowane przez AKO, które umożliwiają zastosowanie zaworów zaciskowych w transporcie próżniowym. Jednostka sterujące nie musi być zawsze umieszczona bezpośrednio na zaworze zaciskowym, podciśnieniem można sterować również centralnie i zastosować je jednocześnie dla kilku zaworów zaciskowych.
AKO przygotowała dla Państwa dalsze informacje na temat jednostek sterujących do transportu próżniowego (AKOVAC).

Kolejnym obszarem zastosowania zaworów zaciskowych w transporcie próżniowym są toalety próżniowe w pociągach i na kolei.

Zawory zaciskowe AKO z AKOVAC w przewodach ssawnych w browarze

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA:Zawory zaciskowe sterują transportem ziemi okrzemkowej w przewodzie ssawnym

Browar stosuje zawory zaciskowe z jednostką sterującą AKOVAC w transporcie próżniowym ziemi okrzemkowej.

Jakie dokładnie zadania wykonują zawory zaciskowe w przewodach ssawnych, dowiesz się tutaj...

Zawory zaciskowe AKO regulują transport produktów spożywczych w przewodach ssawnych

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA:Zawory zaciskowe regulują transport w próżniowych przewodach ssawnych

Producent słodyczy stosuje zawory zaciskowe jako armaturę regulacyjną w przewodach ssawnych.

Jakie zadania wykonują w nich zawory zaciskowe AKO, dowiesz się tutaj...

Wiodący na świecie producent

39lat działalności rodzinnego przedsiębiorstwa

600nowych klientów rocznie

20.000klientów na świecie

Wyjątkowa szybkość dostaw

< 0,2 %reklamacji

> 99 %zadowolonych klientów

30dystrybutorów na świecie

Największy wybór produktów

10.000wariantów zaworów zaciskowych

2.500wariantów dostępnych na magazynie

100.000sprzedanych jednostek rocznie

Szeroki zakres usług serwisowych

80formatów CAD

32filmów montażowych i animacji

16wersji językowych dokumentacji