Wybierz spośród następujących języków

Dlaczego właśnie zawory zaciskowe AKO?

Zyskuj dzięki ofercie wiodącego producenta na świecie

Transport próżniowy

Transport próżniowy stanowi specjalny wariant techniki transportu pneumatycznego. Jak już wskazuje sama nazwa, wytworzona sztucznie próżnia w obrębie przewodów rurowych jest używana do przeciągania lub zasysania transportowanego materiału. Transport ssawny można wykorzystywać w równej mierze do transportu wszelkiego rodzaju materiałów, jaki i do opróżniania wszelkiego rodzaju zbiorników. Zawory, które mają być stosowane w transporcie próżniowym, muszą być przeznaczone do pracy w warunkach próżni.

Zawory zaciskowe AKO regulują za pomocą AKOVAC procesy w transporcie próżniowym

Próżnia w obrębie przewodów rurowych jest wytwarzana przez pompę próżniową na końcu odcinka transportu. Jest on umieszczony przeważnie w zbiorniku separatora, w którym zassane powietrze przepływa przez system filtracji i zostaje oddzielone od transportowanego materiału. Transportowany materiał zbiera się w tym zbiorniku i po usunięciu próżni z pomocą zaworów może być transportowany dalej lub poddany obróbce. Po wyłączeniu pompy próżniowej ciśnienie w obrębie przewodów rurowych i zbiornika separatora zrównuje się z powrotem z ciśnieniem otoczenia.

Aby system filtracji mógł osiągnąć swoją pełną wydajność, należy go regularnie czyścić z osadów – tak zwanych placków filtracyjnych. W tym celu filtr oczyszcza się krótkim wdmuchnięciem powietrza. Po wydmuchaniu osadów, pompa próżniowa znów może podjąć swoją pracę.

Aby w obrębie rur pod próżnią na zaworze nie doszło do niepożądanego zwężenia lub niezamierzonego całkowitego zatkania, zawory zastosowane w tym obszarze muszą być przeznaczone do pracy w warunkach próżni.

Oprócz niezawodności techniki próżniowej w opróżnianiu zbiorników, transport próżniowy niesie ze sobą szereg dalszych zalet. Odciąża np. pracowników w zakresie obciążeń fizycznych i redukuje występowanie czynników szkodliwych dla zdrowia, takich jak pylenie, czy uwalnianie substancji.

Przewody ssawne znajdują zastosowanie również poza procesami przemysłowymi. Np. w samochodowych odkurzaczach próżniowych, które często można znaleźć przy myjniach lub w toaletach próżniowych na kolei / w pociągach. Również w tych systemach zawory odpowiadają za odblokowywanie lub odcinanie przepływu w próżniowych przewodach rurowych.

Zawory zaciskowe można stosować razem z jednostkami sterującymi AKOVAC w transporcie próżniowym

Zawory zaciskowe można instalować w transporcie próżniowym w najprzeróżniejszych miejscach. Na samym początku systemu rur w celu regulacji odbioru z różnych zbiorników, takich jak beczki, kanistry, pojazdy silosowe, czy naczepy transportowe, do sterowania transportem i odcięciem w obrębie próżniowych przewodów rurowych oraz na końcu zbiornika separatora jako zawór odbiorczy.

Aby móc zastosować zawory zaciskowe w transporcie próżniowym (od > -0,1 bar), należy je wyposażyć w jednostkę sterującą, która kompensuje próżnię w przewodzie rurowym i tym samym jej przeciwdziała. Można tego dokonać również poprzez bypass, który wykorzystuje czystą próżnię procesową z pompy próżniowej i kieruje ją przez odpowietrznik zaworu elektromagnetycznego do wnętrza zaworu zaciskowego. W przypadku rezygnacji z kompensacji próżni za pomocą jednostki sterującej lub bypassu, zamontowany pierścień - z powodu podciśnienia - kurczy się i nie jest w stanie zapewnić przepływu bez zwężeń. Ponadto z powodu zwiększonego obciążenia po wewnętrznej stronie pierścienia skraca się znacznie żywotność pierścienia.

Jednostki sterujące AKOVAC Basic i AKOVAC Komfort to dwa systemy oferowane przez AKO, które umożliwiają zastosowanie zaworów zaciskowych w transporcie próżniowym. Jednostka sterujące nie musi być zawsze umieszczona bezpośrednio na zaworze zaciskowym, podciśnieniem można sterować również centralnie i zastosować je jednocześnie dla kilku zaworów zaciskowych.
AKO przygotowała dla Państwa dalsze informacje na temat jednostek sterujących do transportu próżniowego (AKOVAC).

Kolejnym obszarem zastosowania zaworów zaciskowych w transporcie próżniowym są toalety próżniowe w pociągach i na kolei.

Zawory zaciskowe AKO z AKOVAC w przewodach ssawnych w browarze

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA:Zawory zaciskowe sterują transportem ziemi okrzemkowej w przewodzie ssawnym

Browar stosuje zawory zaciskowe z jednostką sterującą AKOVAC w transporcie próżniowym ziemi okrzemkowej.

Jakie dokładnie zadania wykonują zawory zaciskowe w przewodach ssawnych, dowiesz się tutaj...

Zawory zaciskowe AKO regulują transport produktów spożywczych w przewodach ssawnych

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA:Zawory zaciskowe regulują transport w próżniowych przewodach ssawnych

Producent słodyczy stosuje zawory zaciskowe jako armaturę regulacyjną w przewodach ssawnych.

Jakie zadania wykonują w nich zawory zaciskowe AKO, dowiesz się tutaj...

Wiodący na świecie producent

39lat działalności rodzinnego przedsiębiorstwa

600nowych klientów rocznie

20.000klientów na świecie

Wyjątkowa szybkość dostaw

< 0,2 %reklamacji

> 99 %zadowolonych klientów

30dystrybutorów na świecie

Największy wybór produktów

10.000wariantów zaworów zaciskowych

2.500wariantów dostępnych na magazynie

100.000sprzedanych jednostek rocznie

Szeroki zakres usług serwisowych

80formatów CAD

32filmów montażowych i animacji

16wersji językowych dokumentacji