Dlaczego właśnie zawory zaciskowe AKO?

Zyskuj dzięki ofercie wiodącego producenta na świecie

Malowanie proszkowe i piaskowanie

Malowanie proszkowe to malowanie materiałów przewodzących elektrycznie farbą proszkową. Stosuje się je między innymi w powlekaniu metali, lakierowaniu artykułów gospodarstwa domowego, lakierowaniu mebli lub lakierowaniu samochodów. Piaskowanie lub oczyszczanie pneumatyczne ma natomiast dokładnie odwrotny cel. A mianowicie usunięcie substancji z powierzchni takich jak farba, rdza lub zabrudzenia. W obu przypadkach zawory stosuje się jako armaturę regulacyjną w transporcie proszków lub ścierniwa, do sterowania transportem odprowadzającym nadmiar proszku lub odpadu z piaskowania.

Zawory zaciskowe AKO jako zawór regulacyjny w piaskowaniu i malowaniu proszkowym

Farby przeznaczone do malowania lub powlekania proszkowego składają się przeważnie z suchego proszku o wielkości ziarna poniżej 0,1 mm i bazują w większości na żywicach epoksydowych lub poliestrowych. Celem malowania proszkowego są z jednej strony walory wizualne, z drugiej zaś również ochrona przed korozją.
Aby uzyskać jednorodną i odporną powierzchnię, wymagane są pewne czynności przygotowawcze. W pierwszej kolejności z powierzchni przedmiotów do malowania muszą zostać usunięte stare farby lub smary oraz musi zostać nałożonych kilka warstw konwersyjnych (jako podłoże dla późniejszych warstw farby). W przypadku rezygnacji z tych prac wstępnych mogą wystąpić wadliwe miejsca, odpryski oraz nierówności.
Zasadniczym zadaniem zaworów w malowaniu proszkowych jest regulacja i odcinanie przepływu wszystkich występujących strumieni proszków lub zawiesin.

W przypadku piaskowania bardzo drobne cząstki – tak zwane ścierniwo – są nadmuchiwane za pomocą sprężonego powietrza na piaskowany przedmiot, aby oczyścić go z niechcianej farby, rdzy lub innych zabrudzeń. Piaskowanie może odbywać się również ze względów wizualnych, błyszczącym powierzchniom poprzez piaskowanie można nadać matowy wygląd. Są dwie metody korzystania ze ścierniwa. W przypadku ścierniwa jednorazowego jest ono po piaskowaniu usuwane, a w przypadku ścierniwa do wielokrotnego użytku oczyszczane i doprowadzane ponownie do obiegu ścierniwa.
Również i tutaj stosuje się zawory zarówno na wlocie , jak i wylocie z komory do piaskowania do najprzeróżniejszych zadań w zakresie sterowania transportem.

Zawory zaciskowe w liniach do malowania proszkowego i piaskowania

Zawory zaciskowe można stosować w liniach do malowania proszkowego na etapie obróbki wstępnej – jako armaturę regulacyjną do środków czyszczących w płukaniu wstępnym. Regulują one albo doprowadzanie wody płuczącej ze środkiem czyszczącym albo sterują transportem odprowadzającym ścieki.
Można jest zastosować również w obrębie właściwego procesu malowania proszkowego. Jako armaturę regulacyjną lub dozującą w transporcie farb proszkowych lub transporcie odprowadzającym wodę lub materiał sypki ze związanym lub luźnym nadmiarem farby proszkowej.

Również w piaskowaniu zawory zaciskowe można zastosować do wielu zadań. Mogą jest wykorzystać we właściwym procesie piaskowania, jako armaturę do regulacji strumienia ścierniwa. Ponadto zawory zaciskowe stosuje się w obróbce odpadu z piaskowania. Regulują one transport odprowadzający zgromadzonego pod komorą do piaskowania zanieczyszczonego ścierniwa.

Niezależnie od zastosowania zaworów zaciskowych, czy to w malowaniu proszkowym czy piaskowaniu, w obu tych przypadkach muszą one często sterować transportem bardzo abrazyjnych mediów. Dlatego nieodzowne są komponenty lub konfiguracje zaworów odporne na zużycie.
Najważniejszy jest tu mający kontakt z medium pierścień we wnętrzu zaworów zaciskowych, ponieważ zajmuje on niemalże całą szerokość zaworu i tym samym prawie samodzielnie musi stawić czoła transportowanemu medium. Dlatego AKO Armaturen już przed wieloma laty opracowała specjalne antyabrazyjne mieszanki gumowe, które potrafią sprostać tym wymaganiom.

Zawory zaciskowe AKO regulują transport ścierniwa w grawerowaniu szkła

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA:Zawory zaciskowe w piaskowaniu szkła artystycznego

Pracownia szkła dmuchanego stosuje zawory zaciskowe jako zawór regulacyjny do ścierniwa.

Dowiedz się, jak pracowni dzięki zaworom zaciskowym udało się poprawić jakość grawerowania...

Zawory zaciskowe AKO w lakierni ościeżnic okiennych

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA:Zawory zaciskowe sterują transportem odprowadzającym nadmiar farby proszkowej

Producent ościeżnic okiennych stosuje w swojej lakierni zawory zaciskowe do transportu odprowadzającego farbę proszkową

Jakie dokładnie zadanie spełniają tu zawory zaciskowe, dowiesz się tutaj...

Zawory zaciskowe AKO regulują przepływ wody i środka czyszczącego w obróbce wstępnej elementów do lakierowania

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA:Zawory zaciskowe w procesie przygotowania do malowania proszkowego

Lakiernia stosuje zawory zaciskowe w płukaniu wstępnym metalowych elementów do malowania proszkowego.

Jaki dokładnie zadania mają zawory zaciskowe, dowiesz się tutaj...

Wiodący na świecie producent

39lat działalności rodzinnego przedsiębiorstwa

600nowych klientów rocznie

20.000klientów na świecie

Wyjątkowa szybkość dostaw

< 0,2 %reklamacji

> 99 %zadowolonych klientów

30dystrybutorów na świecie

Największy wybór produktów

10.000wariantów zaworów zaciskowych

2.500wariantów dostępnych na magazynie

100.000sprzedanych jednostek rocznie

Szeroki zakres usług serwisowych

80formatów CAD

32filmów montażowych i animacji

16wersji językowych dokumentacji