Wybierz spośród następujących języków

Porównanie: Zawór membranowy ◄► Zawór zaciskowy

Zawory membranowe są zasadniczo pod względem budowy i działania porównywalne z zaworami zaciskowymi.
Oba posiadają w obudowie zaworu miękki gumowy element uszczelniający, który odpowiada za główne zadanie zaworu przy zatrzymaniu przepływu.
Ten elastyczny element zamykający, który może być wykonany z najprzeróżniejszych mieszanek elastomerowych jest w obu tych typach zaworów sterowany z użyciem siły działającej z zewnątrz (np. napędu mechanicznego, elektrycznego lub pneumatycznego) i dociskany w strumieniu medium tak, by szczelnie zamknął lub regulował natężenie przepływu wedle życzenia.

Dowiedz się poniżej więcej o zaletach zaworów firmy AKO Armaturen w porównaniu do zaworów membranowych.

Jak działa zawór membranowy?

Zasada działania zaworu membranowego

Źródło obrazu zaworu membranowego:Muskid, zawór membranowy, do oryginalnego pliku dodano przewody rurowe, medium oraz animację, CC BY-SA 3.0

Sposób działania alternatywnego rozwiązania do zaworów membranowych

Animacja otwierania i zamykania alternatywnego rozwiązania do zaworu membranowego

Szczegółowe porównanie

Poniższe ogólne porównania bazują na powszechnie dostępnych informacjach pochodzących z dostępnych online dokumentów / stron internetowych różnych producentów. Podane cechy mogą się różnić w zależności od danego producenta zaworu membranowego. Brak jest gwarancji kompletności i prawidłowości podanych danych. Nie uwzględniono tu wersji specjalnych lub o wysokiej przepustowości oraz określonych cech specjalistycznych typów zaworów.

Typ zaworu ►
▼ Cecha
Zawory membranowe Zawory zaciskowe
Płynne / bezproblemowe media Tak Tak
Problematyczne media Nie Tak
Konstrukcja bez martwych przestrzeni Tak Tak
Zgodność z CIP / SIP / RIP Tak / Tak / Nie Tak / Tak / częściowo możliwość piggingu
Przepływ medium bez zmiany kierunku Nie Tak
Przepływ medium bez zwężeń Nie Tak
Mała wysokość konstrukcyjna Nie Tak
Odporność na zużycie Nie Tak
Duża rozpiętość średnic znamionowych Nie Tak
Sygnalizacja uszkodzenia membrany / pierścienia Nie Tak
Sterowanie samoczynne Tak  Warunkowo*
Różne typy napędu Tak    Warunkowo**
Wersje ze stali nierdzewnej, aluminium, POM i PCW Tak Tak
Tak = Tak / Możliwe   Warunkowo = Warunkowo / Z ograniczeniami   Nie = Nie / Niemożliwe Zapytaj firmę AKO o alternatywne
rozwiązanie do zaworu membranowego

* Membrany sterowane samoczynnie są dostępne tylko w zaworach mechanicznych.
** Pneumatyczne zawory odcinające firmy AKO oferują wyłącznie bezpośrednie zasilanie sprężonym powietrzem (tańsze). Dalsze warianty napędów tylko w połączeniu z mechanicznymi / ręcznymi zaworami odcinającymi firmy AKO.

Przepływ medium

Charakterystyka przepływu we wnętrzu zaworu ma dla wielu mediów istotne znaczenie. Aby nie dochodziło do zatorów, tworzenia się narostów i tym podobnych niepożądanych efektów ze strony medium, przepływ przez zawór w idealnym przypadku powinien odbywać się bez zwężeń. Ponadto bezpośredni przepływ jest korzystny, ponieważ brak jest w obrębie zaworu zmian kierunku przepływu.

Zawory membranowe nie zapewniają z reguły ani przepływu bezpośredniego ani przepływu bez zwężeń. Zmniejszają średnicę rury w obrębie zaworu i zmieniają kierunek przepływu produktu. Za wyjątkiem wody lub innych czystych cieczy może to stanowić poważny problem. Ponadto w takim przypadku wymagana jest zwiększona wydajność pompy, aby po przejściu przez zredukowaną średnicę rury w obrębie zaworu utrzymać przepustowość medium na pierwotnym poziomie.

Ponieważ zawory membranowe zamykają z reguły jednostronnie i tym samym są wyposażone w membranę tylko po jednej stronie, po przeciwległej stronie, która nie wspomaga aktywnie zamykania, mogą tworzyć się na skutek nacisku membrany narosty medium, które z czasem są coraz większe i doprowadzają do tworzenia się zatorów. Przepływ medium jest przez to znacznie utrudniony.

Zawór membranowy   Zawór zaciskowy
Nie Bezpośredni i niezakłócony przepływ przez zawór Tak
Nie Przepływ przez zawór bez zwężeń Tak
Nie Brak niebezpieczeństwa zatoru Tak
Nie Brak konieczności stosowania pomp o większej wydajności ze względu na identyczny przekrój przewodu w obrębie zaworu Tak

Wniosek: Pomijając regulację bezproblemowych cieczy (bez zanieczyszczeń, materiałów stałych, itp.) zawory membranowe ustępują pod wieloma względami zaworom odcinającym firmy AKO Armaturen. Przeważnie nie mają identycznej średnicy jak przewód rurowy i na dodatek nie przepuszczają medium bezpośrednio przez zawór. Ponadto należy liczyć się z konieczności zastosowania pompy o większej wydajności, aby móc skompensować zwężoną średnicę w obszarze zaworu.

Problematyczne media

Transport i regulacja przepływu problematycznych mediów, takich jak np. materiały sypkie, włókniste media, zawiesiny lub zanieczyszczone ciecze, to szczególnie trudne zadanie.
Również zawory membranowe pokazują w takim przypadku swoje słabości konstrukcyjne.

Z powodu zmiany kierunku podczas przepływu medium przez zawór membranowy, w szczególności w przypadku materiałów stałych lub lepkich mediów może dochodzić do powstawania zatorów w obrębie zaworu.

Również zmniejszony przepływ zaworu membranowego może prowadzić do niepożądanych awarii, ponieważ cząstki trafiają na zwężony pasaż w obrębie zaworu i przywierają zakłócając tym samym przepływ lub powodując jego zatrzymanie.

Zawór membranowy   Zawór zaciskowy
Warunkowo Mediów zawierających małe cząstki (np. granulaty, tabletki, itp.) Tak
Nie Materiały sypkie o bardzo dużych cząstkach (np. minerały, tłuczeń, itp.) Tak
Nie Zawiesiny z materiałami stałymi lub włókniste media Tak

Wniosek: Tradycyjne zawory membranowe nadają się jedynie w bardzo ograniczonym zakresie do transportu problematycznych mediów takich jak materiały sypkie, ciecze zanieczyszczone materiałami stałymi i tym podobne media.
W zupełnym przeciwieństwie do zaworów odcinających skonstruowanych przez firmę AKO Armaturen, które ze względów na ich konstrukcję doskonale nadają się do zamykania przepływu problematycznych mediów.

Cechy konstrukcyjne

Pomimo, że zawory membranowe mają zasadniczo zbliżoną zasadę działania do zaworów firmy AKO Armaturen – sterowanie lub przerwanie przepływu medium odbywa się poprzez ściśnięcie gumowej membrany lub gumowego węża – w przypadku wielu procesów wykazują szereg słabości w porównaniu do zaworów firmy AKO Armaturen.

Jeżeli użytkownik lub wykonawca instalacji jest zdany na kompaktowy wariant zaworów, zastosowanie zaworów membranowych może w dość szybkim stać się powodem szeregu problemów. Ponieważ mechanizm sterujący w przypadku zaworów membranowych jest z reguły umieszczony na obudowie zaworu, przeważnie przy niewielkich średnicach znamionowych okazuje się, że zawór przekracza wyraźnie średnicę połączeń rurowych lub przewodów rurowych.

Również większa podatność na zużycie spowodowana między innymi zmianami kierunku przepływu i tym samy większym tarciem, może skutkować częstszymi awarii i pracami konserwacyjnymi i serwisowymi. Ponadto zawory membranowe nie są w stanie w przypadku usterki membrany zasygnalizować swoją ograniczoną zdolność działania (i tym samym ryzyko zanieczyszczenia komory sterującej nad membraną). Użytkownik w razie potrzeby musi zaplanować okresową konserwację.

Zawory membranowe pokazują w szczególności swoje zalety w przypadku transportu bezproblemowych mediów przy małych średnicach znamionowych zaworów (na przykład przy średnicach znamionowych poniżej DN 10), ponieważ w takim przypadku na poszczególne komponenty działają dużo mniejsze siły niż w przypadku dużych średnic znamionowych. Dlatego wielu producentów oferuję tak szeroki wybór zaworów membranowych o małych średnicach znamionowych.

Zawór membranowy   Zawór zaciskowy
Nie Minimalne zapotrzebowanie na miejsce (przestrzeń montażową) poza przewodami rurowymi Tak
Nie Mała podatność na zużycie Tak
Nie Możliwość wykrycia usterki membrany / pierścienia  Warunkowo*
Tak Wskazanie położenia (otwarty / zamknięty) Tak

* Za pomocą opcjonalnego presostatu można zmierzyć ciśnienie wytworzone w obudowie zaworu. Jeżeli ciśnienie nie osiąga wymaganej wartości lub w ogóle nie można wytworzyć ciśnienia wskazuje to na pęknięcie pierścienia, ponieważ sprężone powietrze ucieka przez uszkodzone miejsce.

Wniosek: Zawory membranowe w porównaniu do zaworów produkowanych przez firmę AKO mają kilka słabych punktów konstrukcyjnych, które sprawiają użytkownikom instalacji niepotrzebne trudności.
Oprócz wspomnianych już wyżej deficytów podczas transportu medium, zawory membranowe mają także kilka wad poza właściwymi przewodami rurowymi.
Kto szuka kompaktowego, trwałego, łatwego w konserwacji i skalowalnego rozwiązania w zakresie zaworów, ten powinien zapoznać się gamą produktów firmy AKO Armaturen.

Sterowanie i napęd

Istotną zaletą zaworów membranowych w porównaniu do pneumatycznych zaworów odcinających firmy AKO Armaturen jest tak zwane samoczynne sterowanie wbudowanej membrany. Wbudowany mechanizm napędowy jest na stałe połączony z zamontowaną membraną i przekazuje siłę pociągową podczas ruchu otwarcia bezpośrednio i bez opóźnień. Dzięki temu można zapobiec niepożądanemu odkształceniu – na przykład na skutek bardzo długich czasów zamykania.
Ponieważ w przypadku pneumatycznych zaworów odcinających AKO sterowanie samoczynne nie występuje, dostępne są specjalne rodzaje elastomerów, które mają podwyższoną sprężystość powrotną. Zapewniają one nawet pod długim czasie zamykania otwieranie bez zwężeń. W przypadku konieczności zastosowania sterowania samoczynnego, firma AKO posiada w ofercie szereg mechanicznych lub ręcznych serii zaworów ze sterowaniem samoczynnym. Tego typu zawory mają ponadto tę zaletę, że przepływ medium można dozować niezawodnie wedle potrzeb i że możliwe jest optyczna wskazanie położenia.

Pneumatyczne zawory odcinające firmy AKO są zasilane wyłącznie bezpośrednio sprężonym powietrzem (lub cieczą) i dlatego nie oferują takiej różnorodności napędów jak w przypadku zaworów membranowych, za to dzięki bezpośredniemu zasilaniu sprężony powietrzem nie wymagają zewnętrznego napędu, który nawet w przypadku małych średnic znamionowych znacznie podwyższa cenę zaworu. Jeżeli mimo wyższych kosztów i większej wysokości konstrukcyjnej w grę wchodzi wyłącznie zewnętrzny napęd, firma AKO oferuje alternatywne rozwiązanie w postaci mechanicznego lub ręcznego zaworu odcinającego, który pozwala na równie szeroki wybór napędów, jak w przypadku zaworów membranowych.

Mechaniczny zawór odcinający firmy AKO Armaturen

Mechaniczne / ręczne alternatywne rozwiązanie do zaworów membranowych od firmy AKO Armaturen

Ze sterowaniem wymuszonym, różnymi opcjami napędów i zaletami w zakresie absolutnie swobodnego i bezpośredniego przepływu medium.

Typ zaworu ►
▼ Cecha
Zawór membranowy Zawór zaciskowy (pneumatyczny) Zawór zaciskowy (mechaniczny)
Sterowanie wymuszone Tak Nie Tak
Położenie bezpieczeństwa zamknięty Tak Tak Tak
Wskazanie położenia (otwarty / zamknięty) Tak Tak Tak
Regulacja / Dozowanie Tak   Warunkowo* Tak
Wskazanie położenia (położenia pośrednie) Warunkowo   Warunkowo* Tak
Napęd elektryczny Tak Nie Nie
Napęd pneumatyczny (siłownik pneumatyczny) Tak Nie Tak
Napęd pneumatyczny (zasilany bezpośrednio sprężonym powietrzem) Nie Tak Nie
Napęd hydrauliczny Tak    Warunkowo** Tak
Napęd ręczny Tak Nie Tak

* Za pomocą proporcjonalnego zaworu regulacji ciśnienia można dopasować wytwarzane ciśnienie, aby wpłynąć z grubsza na stopień zamknięcia pierścienia. Jednak dokładna regulacja natężenia przepływu jest możliwa jedynie w mechanicznych zaworach AKO.
** Pneumatyczne warianty zaworów firmy AKO Armaturen można zasilać również bezpośrednio cieczą, ale nie za pomocą siłownika hydraulicznego.

Wniosek: Zawory membranowy mają przewagę w kwestii wymuszonego sterowania i mnogości typów napędów w porównaniu do przedstawionych tu pneumatycznych zaworów odcinających. Dlatego wychodząc naprzeciw firma AKO Armaturen przygotowała specjalne mechaniczne i ręczne typy zaworów, które oprócz wymuszonego sterowania oraz możliwości wyboru wariantu napędu, zapewniają bezpośredni przepływ medium bez zwężeń.

Wynik: Porównanie zaworów membranowych i zaworów zaciskowych

Podsumowując: Zawory zaciskowe AKO Armaturen są czymś znacznie więcej niż tylko alternatywnym rozwiązaniem do zaworów membranowych.

Jak już opisano szczegółowo wyżej, czynnikiem USP zaworów zaciskowych AKO jest absolutnie swobodny, niezakłócony i bezpośredni przepływ medium przez zawór. Dzięki temu czynniki zakłócające są już wyeliminowane konstrukcyjnie, ponieważ z powodu braku zwężeń i zmian kierunku przepływu medium, nie dochodzi ani do zatorów ani do zmniejszenia przepływu medium przez zawór. 

Również spektrum mediów, do których można wykorzystać zawory zaciskowe, wykracza dalece poza możliwości zaworów membranowych. Zawory AKO to niemalże armatura uniwersalna. Niezależnie od tego, czy mają być transportowane bezproblemowe ciecze czy problematyczne media takie jak materiały sypkie, żużle czy zawiesiny – zawory AKO Armaturen poradzą sobie z nimi wszystkimi bez trudu.

Oprócz wspomnianych już zalet konstrukcyjnych zawory zaciskowe firmy AKO Armaturen mają szereg dalszych zalet:

 • Konstrukcja całego zaworu bez martwych przestrzeni
 • Warianty o ciśnieniu roboczym do 40 bar
 • Pierścienie odporne na temperatury do 120 °C
 • Bardzo łatwa w konserwacji konstrukcja
 • Warianty ATEX / EX
 • Możliwość zastosowania w przypadku próżni
 • Warianty EHEDG
 • Niski ciężar własny
 • Korzystniejszy współczynnik TCO (Total Cost of Ownership)
 • Krótkie czasy otwierania i zamykania
 • Wszystkie popularne połączenia rurowe (np. kołnierz, gwint wewnętrzny, zakończenie spawane, króciec gwintowany, przyłącze cysternowe, przyłącze typu „tri-clamp”, itp.)

Dział sprzedaży i wsparcia firmy AKO chętnie doradzi Państwu w kwestii możliwości zastąpienia stosowanych dotychczas zaworów membranowych na nowoczesne zawory zaciskowe i łatwej integracji zaworów firmy AKO w Państwa systemie.

Budowa i funkcja alternatywnego rozwiązania do zaworów membranowych od firmy AKO

Dowiedz się więcej o budowie i sposobie działania zaworów firmy AKO Armaturen.

Modułowa budowa alternatywnego rozwiązania do zaworów membranowych firmy AKO Armaturen

Dowiedz się, jak można dopasować zawory firmy AKO Armaturen do indywidualnych wymagań.

Czyszczenie in Place alternatywnego rozwiązania do zaworów membranowych od firmy AKO Armaturen

SIP, CIP lub RIP: Zawory firmy AKO Armaturen można stosować również w procesach higienicznych.

Prześlij niewiążące zapytanie do firmy AKO Armaturen!

Nasze zespół serwisowy chętnie doradzi Państwu w kwestii możliwości oferowanych przez zawory zaciskowe.
Jeżeli mają już Państwo określone wymagania na ich podstawie zespół serwisowy firmy AKO chętnie przygotuje dla Państwa niewiążącą ofertę.
Chętnie prześlemy Państwu na życzenie informacje techniczne na temat naszych produktów. Można je również pobrać w sekcji pobierania na stronie internetowej firmy AKO.

Dozwolone formaty danych: pdf, jpg, jpeg, png, tif, tiff, doc, docx, xls, xlsx, zip
Maksymalny łączny rozmiar: 10.00 MB
Liczba przesłanych plików: 0 / 10
Rozmiar przesłanych plików: 0 Bytes / 10.00 MB

Informacje na temat polityki prywatności znajdziesz tutaj: Polityka prywatności

Pola oznaczone * są obowiązkowe.

Wiodący na świecie producent

39lat działalności rodzinnego przedsiębiorstwa

600nowych klientów rocznie

20.000klientów na świecie

Wyjątkowa szybkość dostaw

< 0,2 %reklamacji

> 99 %zadowolonych klientów

30dystrybutorów na świecie

Największy wybór produktów

10.000wariantów zaworów zaciskowych

2.500wariantów dostępnych na magazynie

100.000sprzedanych jednostek rocznie

Szeroki zakres usług serwisowych

80formatów CAD

32filmów montażowych i animacji

16wersji językowych dokumentacji