Zawory odporne na zużycie firmy AKO należą do najbardziej znanych w branży

Zawory odporne na zużycie sterowane pneumatycznie stosuje się często w instalacjach przemysłowych, ponieważ mają szereg zalet w porównaniu do innych typów armatury. Konstrukcja sterowanego sprężonym powietrzem zaworu odpornego na zużycie zapewnia nie tylko całkowicie swobodny przepływ medium przy jednocześnie optymalnym uszczelnieniu w stanie zamkniętym,

lecz pozwala także na łatwy montaż lub wymianę oraz na automatyzację w dużych instalacjach przemysłowych. Kolejną zaletą w porównaniu do tradycyjnych zaworów jest fakt, że jedynym elementem zużywalnym zaworu jest wewnętrzny pierścień, który można idealnie dobrać do danego medium.

Zawory odporne na zużycie w wersji pneumatycznej

Zawory odporne na zużycie sterowane pneumatycznie (nazywane również zaworami zaciskowymi) mają swoje stałe miejsce w ofercie produktów firmy AKO Armaturen. Użytkownicy instalacji znajdą w niej bogaty asortyment zaworów cechujących się dużą odpornością na zużycie we wszystkich popularnych rozmiarach oraz we wszystkich najważniejszych wariantach przyłączy.

Zasada działania zaworów sterowanych pneumatycznie jest - niezależnie od właściwości zaworu - zawsze taka sama: Przepływ medium zostaje zatrzymany poprzez ściśnięcie pierścienia znajdującego się wewnątrz zaworu odpornego na zużycie pod wpływem dostarczonego do obudowy sprężonego powietrza (lub cieczy). Wargowe zamknięcie pierścienia zapewnia absolutną szczelność zamknięcia przepływu medium niezależnie od tego, czy jest to materiał sypki, pył, granulat, zawiesina czy też czysta ciecz.

Po spuszczeniu sprężonego powietrza pierścień dzięki swojej ogromnej sprężystości powrotnej otwiera się samoczynnie zapewniając pełny przepływ produktu. Nowoczesne zawory odporne na zużycie posiadają obudowę o eliptycznym kształcie, która pozwala na zmniejszeni ilości potrzebnego sprężonego powietrza w komorze sterującej nawet o 45 %. Pozwala to na uzyskanie znacznych oszczędności energii, krótszych czasów otwierania i zamykania oraz zapewnia ochronę pierścienia, ponieważ podczas ruchu zamykania i otwierania zużycie przez strumień produktu rdzenia pierścienia - wnętrza pierścienia - jest największe.

Zawory odporne na zużycie - Przykłady

Zawory odporne na zużycie z serii VMCZawory odporne na zużycie z serii VMPZawory odporne na zużycie z serii VF

Zawory odporne na zużycie - konstrukcja zaworu

Zawory odporne na zużycie składają się z bardzo niewielkiej ilości komponentów: obudowy z tworzywa sztucznego lub metalu, przyłączy zamontowanych po obu stronach oraz gumowego pierścienia we wnętrzu zaworu.

Dzięki temu oprócz wewnętrznej strony pierścienia - zwanej rdzeniem - bezpośredni kontakt z medium mają jedynie wąskie wewnętrzne powierzchnie przyłączy. Materiały elementów mających kontakt z medium można dobrać odpowiednio do danego medium.
Brak zwężeń w konstrukcji zaworów odpornych na zużycie pozwala niemalże całkowicie wykluczyć zatory oraz osady i zapewnić tym samym niezawodny i bezzatorowy przepływ. Dzięki temu również czyszczenie nie stanowi najmniejszego problemu. Stosowane w przemyśle spożywczym czyszczenie metodą SIP oraz CIP jest możliwe bez żadnych ograniczeń.

Również podczas konserwacji i serwisowania prosta konstrukcja zaworu przekłada się na szereg zalet – zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat łatwości demontażu i montażu.

Zawory odporne na zużycie - budowa zaworu
Zawory odporne na zużycie: Prosta budowa to bezproblemowa i efektywna eksploatacja
Zawory odporne na zużycie i budowa pierścienia
Zawory odporne na zużycie: Budowa wewnętrznego pierścienia

Zawory odporne na zużycie – sercem jest wewnętrzny pierścień

Tajemnica kryje się wewnątrz zaworów odpornych na zużycie. To właśnie pierścień odgrywa w zaworze główną rolę i jest jednocześnie narażony na największe ze wszystkich podzespołów obciążenia: Z jednej strony - ze względu na sposób pracy zaworu- podczas otwierania i zamykania oczekuje się od niego dużej elastyczności, z drugiej zaś strony pierścień musi być odporny na zużycie, by można go było zastosować również w przypadku silnie abrazyjnych mediów.

Z tego powodu firma AKO przykłada szczególną wagę do doboru oraz dalszego udoskonalania materiałów jak i samej budowy pierścienia. Oprócz bogatego asortymentu pierścieni do bezproblemowych mediów dostępne są także specjalne mieszanki gumowe zapewniające bardzo długą żywotność nawet w przypadku dużych obciążeń abrazyjnych i są tym samym idealne do zaworów odpornych na zużycie.

W pierścieniach do zaworów odpornych na zużycie firmy AKO wszystkie trzy elementy pierścienia - strona wierzchnia (zewnętrzna), wzmocniony tkaniną wkład, jak i strona wewnętrzna pierścienia - są precyzyjnie dobrane do siebie oraz warunków eksploatacji.

Zawory odporne na zużycie są uniwersalne w zastosowaniu

Zawory odporne na zużycie stosuje się wielu różnych branżach, przede wszystkim w:

 • przemyśle chemicznym
 • przemyśle tworzyw sztucznych
 • górnictwie
 • przemyśle budowlanym i materiałów budowlanych
 • technice ochrony środowiska
 • uzdatnianiu wody i ścieków
 • przemyśle farmaceutycznym
 • techniczne medycznej
 • budowie instalacji
 • przemyśle spożywczym
 • i wielu innych

Zawory odporne na zużycie pokazują w pełni swoje zalety przede wszystkim w przypadku abrazyjnych mediów, lecz można je z powodzeniem stosować również w przypadku tradycyjnych i bezproblemowych mediów takich jak:

 • żużle
 • zawiesiny
 • lepkie ciecze
 • materiały sypkie
 • rudy
 • pyły
 • materiały drobnoziarniste
 • i wiele innych

Dostępne są również wersje specjalne do transportu żywności oraz do użytku w strefach zagrożonych wybuchem. Nasz dział sprzedaży chętnie Państwu doradzi.

Zawory odporne na zużycie są łatwe w konserwacji i niezawodne w eksploatacji

Zawory odporne na zużycie to zawory niewymagające szczególnych zabiegów konserwacyjnych. Jedynym elementem wymagającym okresowej wymiany jest pierścień - sam okres wymiany zależy od medium oraz intensywności pracy pierścienia. Pierścienie odporne na zużycie firmy AKO zostały opracowane z myślą o zatrzymywaniu oraz regulacji przepływu abrazyjnych mediów i cechuje je długa żywotność nawet w bardzo trudnych warunkach eksploatacji. W przypadku konieczności wymiany pierścień może wymienić personel na miejscu bez użycia specjalnych narzędzi przywracając w bardzo krótkim czasie sprawność instalacji. Ponadto: W przypadku wymiany pierścienia wszystkie pozostałe podzespoły zaworu mogą zostać użyte z nowym pierścieniem ponownie.

Prosta konstrukcja -> Efektywność podczas eksploatacji

Zawory odporne na zużycie można skonfigurować pod indywidualne wymagania

Zawory odporne na zużycie firmy AKO mają budowę modułową. Obudowę, przyłącza, materiał pierścienia można dobrać odpowiednio do wymagań danej instalacji i medium zapewniając tym samym optymalny sposób działania. Dostępnych jest szereg różnych materiałów obudowy, przyłączy oraz wszystkie najważniejsze wersje przyłączy. Dobierając materiał pierścienia można wybrać spośród bogatej oferty wytrzymałych i żywotnych gum. W ofercie dostępne są także wersje przeznaczone do użytku w przemyśle spożywczym oraz pierścienie przewodzące przeznaczone do użytku w strefach Ex.

Jeden system = wiele możliwości

Zawory odporne na zużycie - podaj nam swoje wymagania!

Dozwolone formaty danych: pdf, jpg, jpeg, png, tif, tiff, doc, docx, xls, xlsx, zip
Maksymalny łączny rozmiar: 10.00 MB
Liczba przesłanych plików: 0 / 10
Rozmiar przesłanych plików: 0 Bytes / 10.00 MB

Informacje na temat polityki prywatności znajdziesz tutaj: Polityka prywatności

Pola oznaczone * są obowiązkowe.

Wiodący na świecie producent

39lat działalności rodzinnego przedsiębiorstwa

600nowych klientów rocznie

20.000klientów na świecie

Wyjątkowa szybkość dostaw

< 0,2 %reklamacji

> 99 %zadowolonych klientów

30dystrybutorów na świecie

Największy wybór produktów

10.000wariantów zaworów zaciskowych

2.500wariantów dostępnych na magazynie

100.000sprzedanych jednostek rocznie

Szeroki zakres usług serwisowych

80formatów CAD

32filmów montażowych i animacji

16wersji językowych dokumentacji